1.
صفایی س, عباسي م, محقق داماد سم. بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 25 فوریه 2024];2(4):63-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14040