1.
شفعتی م, جواد زاهدی م. بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی. BEJ [اینترنت]. 25 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 24 می 2024];2(5):151-86. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14032