1.
جاویدان ف, دهقان م, شمسی گوشکی ا, عباسی م. تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی. BEJ [اینترنت]. 24 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 24 ژوئن 2024];2(6):11-48. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13987