1.
حیدرزاده ا, مظفری‌زاده س. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. BEJ [اینترنت]. 24 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 24 می 2024];3(7):163-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13979