1.
حیدرزادها, مظفری‌زادهس. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. BEJ [اینترنت]. 24 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 31 ژانویه 2023];3(7):163-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13979