1.
كاوندي س, شاددل ط. تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق. BEJ [اینترنت]. 23 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 می 2024];3(9):89-121. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13959