1.
فلاحی ف, مستقیمی ب, آل کجباف ح, حیدری ب. بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان. BEJ [اینترنت]. 19 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 می 2024];5(15):127-62. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13876