1.
خاكپور ح, حسومي و, گلي م, ايرانمنش ا. كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن. BEJ [اینترنت]. 18 سپتامبر 2016 [ارجاع شده 20 می 2024];3(10):59-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13819