اصغری شربیانی عباس, عطادخت اکبر, حاجلو نادر, و میکاییلی نیلوفر. “همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 13, no. 38 (می 30, 2023): 1–11. دسترسی دسامبر 5, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39412.