ارسطوئی مرتضی, بابایی داریوش, و اکرامی رحیم. “تحلیل مبنای مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی حین عملیات ورزشی؛ تقصیر، مسئولیت نوعی یا فرض تقصیر!”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (مارس 5, 2023): 1–14. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39141.