علیزاده اقدم محمدباقر, کلهرنیا گل‌کار مریم, و کلهرنیا گل‌کار محسن. “پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (مارس 7, 2023): 1–16. دسترسی جولای 16, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38727.