زاهد بابلان عادل, کاظمی سلیم, مهرآور گیگلو شهرام, و جاویدپور مرتضی. “شناسایی مؤلفه‌های سرمایه اخلاقی در سازمان‌های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی فراترکیب”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (آوریل 8, 2023): 1–14. دسترسی جولای 14, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38302.