مالمیر آمنه, عباسی حمیده, صریحی رسول, و مجرد مینا. “بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (آوریل 5, 2023): 1–16. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/37064.