رحیمی کلور حسین, و دهقانی قهنویه عادله. “تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (آوریل 5, 2023): 1–14. دسترسی دسامبر 1, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/35640.