ضیافتی صباغ زهرا. “اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12, no. 37 (مارس 12, 2023): 1–14. دسترسی نوامبر 28, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/34664.