عباسیحمیده, و صریحیرسول. “بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) ”. مجله اخلاق زیستی 11, no. 36 (نوامبر 28, 2021): 1-14. دسترسی می 26, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/34211.