رضایی حمزه, جعفری محمدمهدی, شیری جعفر, و رحمانی فاطمه. “مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 8, no. 1 (فوریه 20, 2021): 185–200. دسترسی می 20, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/33068.