وکیلیطیبه, ابن عباسیزبیده, حسنیمحمد, و نجاریمهدی. “تاثیر عدالت سازمانی بر معنی‌داری شغلی و هویت ‌سازمانی با آزمون نقش میانجی مسؤولیت اجتماعی”. مجله اخلاق زیستی 11, no. 36 (نوامبر 16, 2021): 1-14. دسترسی می 26, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/29798.