عباسیمحمود, غلامینبی‌اله, و سهیل‌مقدمسحر. “مبانی فلسفی حق بر فراموش‌شدن از منظر اخلاق زیستی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 7, no. 23 (ژوئن 11, 2017): 7-15. دسترسی آگوست 20, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/16374.