مصطفوی حکیمه, شمسی گوشکی احسان, و عباسی محمود. “اخلاق در گردشگري سلامت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 4 (سپتامبر 25, 2016): 161–180. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14044.