عباسی محمود, رجبی جواد, فروزنده مینا, منتظری مریم, نژاد سروری نسرین, و اسدی مسعود. “اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 4 (سپتامبر 25, 2016): 115–160. دسترسی فوریه 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14042.