سادات حسینیاکرم‌السادات, الحانیفاطمه, خسروپناهعبدالحسین, و بهجت‌پورعبدالکریم. “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”. مجله اخلاق زیستی 2, no. 4 (سپتامبر 25, 2016): 93-114. دسترسی می 26, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14041.