صفایی سهیلا, عباسي محمود, و محقق داماد سید مصطفی. “بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 4 (سپتامبر 25, 2016): 63–92. دسترسی فوریه 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14040.