عنایتی راد محمد جواد. “معیارهای تمایز حسن و قبح اخلاقی از نگاه آیات و روایات”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 4 (سپتامبر 25, 2016): 39–62. دسترسی فوریه 25, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14039.