اسماعیلی انور, و عباسی محمود. “تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 4 (سپتامبر 25, 2016): 11–38. دسترسی فوریه 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14038.