شفعتی معصومه, و جواد زاهدی محمد. “بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 5 (سپتامبر 25, 2016): 151–186. دسترسی می 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14032.