جاویدان فاطمه, دهقان محمدصادق, شمسی گوشکی احسان, و عباسی محمود. “تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2, no. 6 (سپتامبر 24, 2016): 11–48. دسترسی ژوئن 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13987.