حیدرزاده الهام, و مظفری‌زاده سجاد. “پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 3, no. 7 (سپتامبر 24, 2016): 163–192. دسترسی می 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13979.