كاوندي سحر, و شاددل طيبه. “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 3, no. 9 (سپتامبر 23, 2016): 89–121. دسترسی می 20, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13959.