كاونديسحر, و شاددلطيبه. “تأثير عوامل جغرافيايي بر اخلاق”. مجله اخلاق زیستی 3, no. 9 (سپتامبر 23, 2016): 89-121. دسترسی می 26, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13959.