اصغری شربیانی ع., عطادخت ا., حاجلو ن., و میکاییلی ن. “همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 13, ش 38, می 2023, صص 1-11, doi:10.22037/bioeth.v13i38.39412.