علیزاده اقدم م., کلهرنیا گل‌کار م., و کلهرنیا گل‌کار م. “پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, مارس 2023, صص 1-16, doi:10.22037/bioeth.v12i37.38727.