رستمی م., و تقی‌پور ب. “جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, آوریل 2023, صص 1-17, doi:10.22037/bioeth.v12i37.38690.