باشکوه اجیرلو ح., زاهد بابلان ع., اکبری ت., و خالق‌خواه ع. “ارائه مدل به کارگیری استعدادها و نقش آن در اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, آوریل 2023, صص 1-16, doi:10.22037/bioeth.v12i37.37607.