مالمیر آ., عباسی ح., صریحی ر., و مجرد م. “بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, آوریل 2023, صص 1-16, doi:10.22037/bioeth.v12i37.37064.