رحیمی کلور ح., و دهقانی قهنویه ع. “تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 12, ش 37, آوریل 2023, صص 1-14, doi:10.22037/bioeth.v12i37.35640.