عباسیح., و صریحیر. “بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) ”. مجله اخلاق زیستی, ج 11, ش 36, نوامبر 2021, صص 1-14, doi:10.22037/bioeth.v11i36.34211.