سادات حسینی ا., الحانی ف., خسروپناه ع., و بهجت‌پور ع. “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 2, ش 4, سپتامبر 2016, صص 93-114, doi:10.22037/bioeth.v2i4.14041.