حیدرزاده ا., و مظفری‌زاده س. “پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 3, ش 7, سپتامبر 2016, صص 163-92, doi:10.22037/bioeth.v3i7.13979.