خاكپور ح., حسومي و., گلي م., و ايرانمنش ا. “كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, ج 3, ش 10, سپتامبر 2016, صص 59-92, doi:10.22037/bioeth.v3i10.13819.