[1]
اصغری شربیانی ع., عطادخت ا., حاجلو ن., و میکاییلی ن., “همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا”, BEJ, ج 13, ش 38, صص 1–11, می 2023.