[1]
علیزاده اقدم م., کلهرنیا گل‌کار م., و کلهرنیا گل‌کار م., “پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–16, مارس 2023.