[1]
باشکوه اجیرلو ح., زاهد بابلان ع., اکبری ت., و خالق‌خواه ع., “ارائه مدل به کارگیری استعدادها و نقش آن در اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی”, BEJ, ج 12, ش 37, صص 1–16, آوریل 2023.