[1]
عباسیح. و صریحیر., “بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) ”, Bioeth, ج 11, ش 36, صص 1-14, نوامبر 2021.