[1]
نصری ع., چاوشی م., سلیمان حشمت ر., و احسان‌پور س., “معنای زندگی از نظر شوپنهاور و نیچه”, BEJ, ج 8, ش 27, صص 97–108, نوامبر 2018.