[1]
سادات حسینی ا., الحانی ف., خسروپناه ع., و بهجت‌پور ع., “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”, BEJ, ج 2, ش 4, صص 93–114, سپتامبر 2016.