[1]
جاویدان ف., دهقان م., شمسی گوشکی ا., و عباسی م., “تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی”, BEJ, ج 2, ش 6, صص 11–48, سپتامبر 2016.