[1]
خاكپور ح., حسومي و., گلي م., و ايرانمنش ا., “كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن”, BEJ, ج 3, ش 10, صص 59–92, سپتامبر 2016.