علیزاده اقدم م., کلهرنیا گل‌کار م. و کلهرنیا گل‌کار م. (2023) “پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–16. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.38727.