باشکوه اجیرلو ح., زاهد بابلان ع., اکبری ت. و خالق‌خواه ع. (2023) “ارائه مدل به کارگیری استعدادها و نقش آن در اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), صص 1–16. doi: 10.22037/bioeth.v12i37.37607.